TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA KURPIŃSKIEGO
WE WŁOSZAKOWICACH

Karol Kurpiński  

urodził się w roku 1785 we Włoszakowicach (zmarł w 1857 r.), jako syn miejscowego organisty Marcina Kurpińskiego, który w przyszłości miał stać się jednym z czołowych kompozytorów muzyki I poł.XIX wieku. Uważany za współtwórcę polskiego stylu narodowego w muzyce polskiej, porównywany do Mozarta i Rossiniego. Napisał muzykę do m.in. do 24 dzieł scenicznych, z których największe to opery: “Jadwiga Królowa Polska”, “Zabobon” czyli “Krakowiacy i Górale”, “Zamek na Czorsztynie”, stworzył ponad 50 polonezów oraz szeroko znaną pieśń z okresu Powstania Listopadowego “Warszawianka”.


Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego

powstało 30 stycznia 1976 roku we Włoszakowicach. Pierwszym prezesem był Karol Muszkieta, który pełnił funkcję przez 20 lat. Następnie towarzystwo miało swoją siedzibę w Lesznie. Głównym celem towarzystwa jest upowszechnianie kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Karola Kurpińskiego. Od chwili powstania Towarzystwo Muzyczne włączyło się w organizację Ogólnopolskich Konkursów Młodych Instrumentalistów im. Karola Kurpińskiego, które były organizowane od 1968 roku. Konkursy organizowane były dla studentów Akademii Muzycznych z całego kraju w klasie instrumentów dętych drewnianych i to przemiennie klarnet, flet, obój, fagot. Przez blisko 30 lat przewodniczącym jury konkursu był członek Towarzystwa Muzycznego kierownik katedry Akademii Muzycznej z Warszawy prof. Ludwik Kurkiewicz. W roku 1996 odbyła się 20 rocznica działalności Towarzystwa Muzycznego. W dniu 5 października odbył się Walny Zjazd Towarzystwa Muzycznego podczas którego dokonano zmiany zarządu Towarzystwa. Dotychczasowy prezes został honorowym prezesem Towarzystwa Muzycznego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach i służy swymi radami i doświadczeniem.

prezes Towarzystwa - Stanisław Waligóra
wiceprezes - ks.prof.dr hab.
Tadeusz Przybylski
wiceprezes -
Andrzej Wiza
sekretarz -
Roman Potok
skarbnik -
Irena Michalewicz
członek -
Bożena Hausman
członek -
Zdzisław Adamczak
członek -
Ireneusz Rogacki

Siedzibę Towarzystwa Muzycznego przeniesiono do Włoszakowic.
W 1997 r. Towarzystwo było współorganizatorem Sesji popularno-naukowej z okazji 140 rocznicy śmierci kompozytora. Zmieniono formułę Konkursów Młodych Instrumentalistów. Przemiennie Towarzystwo organizuje, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów, konkursy: Konkurs Klarnetowy, Konkurs Polonezów, Konkurs Wokalny Pieśni i Arii K.
Kurpińskiego, w których biorą udział zarówno śpiewacy zawodowi , jak i amatorzy. W 1996 r. został utworzony w siedzibie Towarzystwa Bank Informacyjny o Twórczości Karola Kurpińskiego. Towarzystwo stale uzupełnia eksponaty i wystawy w siedzibie pamięci poświęconej K. Kurpińskiemu. W 1999 r Towarzystwo zamierza wydać płytę monograficzną poświęconą twórczości K. Kurpińskiego w wykonaniu między innymi miejscowych chórów. Szczególnym zadaniem Towarzystwa jest upowszechnianie twórczości K. Kurpińskiego, kontakty ze szkołami muzycznymi i Akademiami Muzycznymi w całym kraju, organizacja Konkursu Młodych Instrumentalistów oraz organizowanie koncertów upowszechniających twórczość kompozytora. Włoszakowice jako miejsce urodzenia K. Kurpińskiego są dumne z swego rodaka. K. Kurpiński jest patronem gminnej gazety, jego imię nosi miejscowy Chór Męski, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz główna ulica Włoszakowic.

Karol Kurpiński urodził się w 1785 roku, 6 marca tego samego roku został ochrzczony w kościele p.w. Trójcy Św. we Włoszakowicach k. Leszna Wielkopolskiego. Karol Kazimierz, który w przyszłości miał się stać jednym z czołowych polskich kompozytorów I połowy XIX wieku, był piątym z sześciorga dzieci Marcina Kurpińskiego i Franciszki z Wańskich, pochodzącej z rodu znanych wielkopolskich muzyków - Jana i Rocha Wańskich. W 12 roku życia Karol Kurpiński udał się do miejscowości Sarnowa koło Rawicza, by w tamtejszym kościele, którego proboszczem był brat jego matki ks. Karol Wański, podjąć się pełnienia funkcji organisty. Z początkiem 1800 roku 15-letni Karol opuścił na zawsze rodzinne strony i udał się do Moszkowa pod Lwowem, gdzie pod opiekąRozmiar: 11958 bajtów wuja Rocha Wańskiego rozwijał swój talent muzyczny jako drugi skrzypek w orkiestrze pałacowej Feliksa Polanowskiego. Niestety śmierć w roku 1808 życzliwego Kurpińskiemu mecenasa Feliksa Polanowskiego, a następnie wuja Rocha Wańskiego oraz likwidacja orkiestry pałacowej zmusiły 23-letniego muzyka w lutym 1810 roku do opuszczenia Moszkowa. Karol Kurpiński zamieszkał w Warszawie, gdzie Józef Elsner, kompozytor i od 1799 r. dyrektor orkiestry Teatru Narodowego (w przyszłości nauczyciel F. Chopina), zaangażował Karola Kurpińskiego na stanowisko drugiego dyrygenta orkiestry teatralnej od nowego sezonu teatralnego tj. od 1 lipca 1810 roku. Za czas szczytowych osiągnięć Kurpińskiego, tak osobistych, jak i zawodowych można uważać lata 1815-1823. Z początkiem stycznia 1815 r. został przyjęty w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. W tym samym roku zawarł związek małżeński z młodą aktorką Teatru Narodowego, uczennicą W. Bogusławskiego, Zofią Brzowską. Karol Kurpiński jako kompozytor, dyrygent, teoretyk, publicysta, organizator różnych form życia muzycznego, propagator polskiej sztuki narodowej spełnił szczególną rolę w rozwoju polskiej kultury muzycznej. Dzięki swej różnorodnej i chlubnej działalności wszedł na trwałe do grona najwybitniejszych muzyków polskich.

Archiwum twórczości K.Kurpińskiego

W maju 2001 roku w Urzędzie Gminy – biuro GOK ul.K.Kurpińskiego 29 we Włoszakowicach, zostało otwarte Archiwum całokształtu twórczości kompozytorskiej i pisarskiej Karola Kurpińskiego w postaci ksero. Archiwum zostało zorganizowane i przygotowane przez wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach ks. prof. dr hab. Tadeusza Przybylskiego muzykologa z Krakowa. Zbiory te są zinwentaryzowane i skatalogowane.

Z Archiwum można korzystać tylko w miejscu (możliwość ksero).